İZMİR GAZİEMİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Acil Durumlar

Ø  Acil durumla ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının görünür yerlere asılmış olması.

Ø  Tahliye planlarının her katta asılı olması.

Ø  Acil çıkış ve sınıf kapılarının dışa doğru açılır durumda olması.

Ø  Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi ve karanlıkta görülebilir olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılması.

Ø  Alarm ikaz sistemlerinin çalışır durumda olmalı.

Ø  Toplanma alanlarının belirlenmesi.

Ø  Kaçış yollarında ve merdivenlerde elektrik kesintisi anında devreye girecek şarjlı aydınlatma sistemlerinin bulundurulması

Ø  Kaçış yolları ve merdiveni mutlaka boş olmalı kaçışı engelleyecek herhangi bir malzeme bulundurulmamalı

Elektrik

Ø  Elektrik ve sigorta kutularının kilit altında olması. Acil müdahale için dış kapağına şalter ve uyarı işaretlerinin konması.

Ø  Kabloların toplanması ve sürekli kullanımda seyyar tesisat kullanılmaması. Kullanılacak olan üçlü prizlerin de belirli bir yükseklikte duvara sabitlenmesi.

Ø  Elektrik prizlerinin sağlamlığının sürekli olarak kontrol altında tutulması.

Ø  Elektrik kablolarının toplanması dağınık durumda bulundurulmaması, elektrik bağlantı noktalarında varsa bantlanmış, kırılmış kısımlar düzgün kablo ile değiştirilmeli, iletken maddelere dolanmış kablolar, iletkenlere temas eden prizler iletkenden uzağa kaldırılmalı

Ø  Elektrik panolarında çalışma yaparken yetkili kişi çalışmalı ve okulda yalıtkan paspas ya da tahta bulundurulmalı

Ø  Ana elektrik pano odasının kapısına dikkat ölüm tehlikesi uyarı levhası bulundurulmalı, kapı sürekli kilitli tutulmalı, yetkili kişilerin haricinde pano odasına kimse girmemeli, pano odası arşive ya da depoya çevrilmemeli.

Ø  Tüm elektrik tesisatının topraklaması kontrol edilmeli, varsa kaçak akım rolesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, yoksa tüm panolara 30mA kaçak akım rolesi konulmalı.

Ø  Kullanılan tüm prizler korumalı veya çocuk kilitli olmalı.

Yangın

Ø  Hidrant sistemlerinin çalışır durumda olması.

Ø  Yangın tüplerinin basınçlarının ve son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi.

Ø  Duman ve gaz dedektörlerinin çalışır durumda olması.

Ø  Yangın tüplerinin askı aparatlarının yerden 90 cm yükseklikte olması

Ø  Acil çıkış veya Yangın çıkış merdivenlerinin standartlara uygun olması

Merdivenler

Ø  Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırılması

Ø  Merdiven tırabzanlarının standartlara uygun hale getirilmesi

Ø  120 cm’e kadar olan merdiven genişliklerinde tek tırabzan, 120 cm’den fazla olması durumunda iki tırabzan, 240 cm’yi geçmesi durumunda ise iki tırabzan arası 120 cm’yi geçmeyecek şekilde ara tırabzanlar koyulması

Ø  Merdiven boşlukları varsa emniyet ağı ile kapatılmalı

Tuvaletler

Ø  Lavaboların, aynaların ve tuvalet kapılarının sağlamlıklarının kontrol edilmesi

Ø  Tuvaletlerde hijyen şartlarının sağlanmış olması

Ø  Engelli öğrenci bulunan okullarda engellilere uygun tuvalet bulundurulması

Ø  Tuvaletlerde hijyen için sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu bulundurulmalı

Ø  Elektrik kabloları ve prizler düğmeler mutlaka sürekli  kontrol edilmeli

Ø  Elle dokunulan her yerde hijyen sağlanmalı

 

Temizlik

Ø  Görevliler için kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının temin edilmesi (eldiven, maske, bone vb. koruyucular)

Ø  Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olması

Ø  Okulda el ile temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeylerin su ve sabun ile periyodik olarak temizlenmesi

Ø  Çalışanların kullanılan temizlik malzemelerinin etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması

Ø  Temizlik maddelerine ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) temin edilmesi ve saklanması

Ø  Temizlik malzemeleri kullanım sonrasında temizlenerek yerlerine kaldırılmalı ortalıklarda bırakılmamalı

 

Havalandırma

Ø  Havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde pencerelerin açılabilir olması

Ø  Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme riski doğuruyorsa açıklığın 10 cm ile sınırlandırılması veya açılan camlar önüne düşmeyi engelleyecek şekilde korkuluk yapılmalı

Ø  Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kollarının sağlamlığının kontrol edilmesi, sağlam değil ise onarılması

Ø  Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya sebep olmayacak şekilde termal konfor şartlarının sağlanmış olması

 

Zemin

Ø  Bina dışında kalan ve yağış altında bulunan merdivenlerin mümkünse kaymaz malzemeden yapılması, mümkün değilse kaymayı önleyici tedbirler alınması

Ø  Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi

Ø  Bina içi ve dışında, kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapıldıktan sonra “Dikkat Kaygan Zemin” tabelası koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın kaldırılması

 

Ergonomi

Ø  Ekranlı araçlar ile çalışan kişilere, ekranlı araçlarla çalışma şartlarına uygun ergonomiye sahip masa ve sandalyelerin temin edilmesi

Ø  Öğretmenler odasının ergonomik şartları göz önünde bulundurularak, oturma yerleri ve dolapların konforlu hale getirilmesi

Ø  Sınıf ve laboratuarlarda öğrencilerin oturdukları sandalye ve sıraların ergonomik şartlara uygun hale getirilmesi

 

Dolaplar

Ø  Dolapların üzerlerinin açık olması durumunda düşmeye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne koyulmaması

Ø  Binadaki tüm dolapların duvara sabitlenmiş olması

Ø  Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi

Ø  Her katta ilk yardım dolabı bulundurulmalı ve dolaplar öğrencilerin ulaşamadığı fakat gerekli hallerde kolayca ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmalı.

 

Laboratuar

Ø  Laboratuarlarda kullanılan kimyasalların gözden geçirilmesi, tahriş edici veya yan etkiye sahip olanların gerekli güvenlik önlemleri alınarak saklanması, son kullanma tarihi geçenlerin uygun geri dönüşüm yöntemleri ile yok edilmesi

Ø  Laboratuarların öğretmen gözetimi olmaksızın öğrenci tarafından kullanımına izin verilmemesi

Ø  Laboratuarda gerekli güvenlik uyarılarının bulundurulması

Ø  Laboratuarda kullanılan tüm kimyasalların saklama kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunması

Ø  Laboratuarların içlerinde yangın tüpleri bulundurulması

Ø  Laboratuar panosunda sorumlu kişinin telefonunun bulundurulması.

 

Periyodik kontroller

Ø  Asansörlerin kontrolü ve periyodik bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması.

Ø  Elektrik tesisatının ve topraklamasının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.

Ø  Isıtma kazanlarının ve doğalgaz kombilerinin yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.

Ø  Paratoner tesisatının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.

Ø  Kalorifer kazanının periyodik kontrolleri

 

Çatılar

Ø  Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı madde vesaire bulundurulmamalı. Çatı, depo ve arşiv olarak kullanılmamalı

Ø  Çatıya elektrik tesisatı çekilmemeli

Ø  Çatı araları kuş gübrelerinden veya yaprak gibi yanıcı maddelerden periyodik olarak arındırılmalı temizlenmeli

 

Arşiv

Ø  Arşiv bölümünde sadece arşiv malzemeleri bulundurulmalı

Ø  Yangına karşı arşivde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı

Ø  Yangında ilkönce kurtarılacak etiketleri düzenlemelerden sonra dolaplara yapıştırılmalıdır

Ø  Mikroorganizmalara karşı her yıl ilaçlanmalı ve önlem alınmalıdır.

 

 

 

Gazi Mah.Hasan Güven Cad. 28/25 Sk No 30 Gaziemir / İZMİR - (0232) 251 57 73 (0232) 251 24 64

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.